Tata Cara Sholat Sunnah Wudhu’ (Niat, Doa Dan Keutamaannya)

Sholat sunnah wudhu’ ialah shalat sunnah yang dikerjakan setelah selesai berwudhu. Shalat Sunnah Wudhu merupakan salah satu ibadah sunnah  yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila seseorang telah selesai berwudhu’. jadi apabila kita telah selesai berwudhu’ maka sempurnakanlah wudhu’ dengan melakukan sholat sunnah wudhu’ sebanyak dua rakaat. Hukum sholat wudhu’ adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdausa.
 
Waktu Pelaksanaan Sholat Sunnah Wudhu

Sholat sunnah wudhu dikerjakan  disaat seseorang telah selesai mengambl air wudhu’nya  secara sempurna, kemudian membaca doa setelah berwudhu. Setelah itu barulah kita melaksanaakn sholat wudhu 2 rakaat, dan setelahnya kita dapat melaksanakan sholat sunah lain atau sholat fardhu lainnya. Jadi sholat wudhu’ dapat dikerjakan kapanpun setelah ambil air wudhu’  diluar waktu-waktu yang diharamkan.
Cara Mengerjakan Shalat Sunnah Wudhu


Apabila seseorang telah selesai berwudhu, maka di sunahkan untuk mengerjakan shalat sunah wudhu dua raka’at, dan cara mengerjakannya yaitu sama seperti sholat biasa hanya niatnya saja yang berbeda. Berikut tata cara mengerjakan sholat sunnah wudhu’:


1. Ambil wudhu’ dengan sempurna kemudian membaca do’a sesudah berwudhu' . Ini doanya:

2. niat melakukan sholat sunnah wudhu':Artinya; “Aku melakukan sholat sunnah wudhu’ dua rakaat karena Allah ta’ala”


3. pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram , membaca doa iftitah kemudian menbaca surat alfatihah lalu membaca surat Alkafirun.

4.kemudian ruku’, I’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud (sama seperti sholat biasa).

5. pada rakaat kedua membaca surat Alfatihah, kemudian  membaca surat Al-ikhlas.

6. kemudian ruku’, I’tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, kemudian  duduk tasy ahud  akhir  lalu memberi salam.

7. membaca do’a sesudah sholat.


Hikmah Dan Keutamaan Sholat Sunnah Wudhu’

 •         Pada waktu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya Bilal: “Wahai Bilal, dapatkah Engkau ceritakanlah kepada saya tentang salah satu amal perbuatan yang lebih diharapkan (diandalkan) yang Engkau kerjakan dalam Islam, sebab sebenarnya saya telah mendengar detak suara sandalmu di surga?” Bilal pun menjawab sesungguhnya saya tidak bersuci (berwudhu) diwaktu malam maupun siang kecuali saya mengerjakan shalat (sunnah),  karena bersuci (wudhu) yang ditentukan bagiku untuk shalat”. (HR. Bukhari dan Muslim).
 •          Sabda Rasulullah SAW : “Barangsiapa yang berwudhu, lalu mengerjakan shalat dua rakaat tidak lalai (dengan khusyu) dalam keduanya, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lewat”. (HR. Abu Dawud).
 • Sabda Rasulullah SAW : “Tidak ada dari seorang yang berwudhu (kemudian) memperbaiki (menyempurnakan) wudhunya lalu dia mengerjakan shalat dua rakaat, dia hadapi shalatnya dengan hati dan wajahnya (khusyu), kecuali wajib baginya surga (masuk surga)”. (HR. Muslim).


Demikian, semoga bermanfaat!

Sumber http://www.akidahislam.com

Cara Cepat Dan Mudah Menghafal Al Quran

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang sangat mulia. Yang merupakan pedoman bagi ummat muslim. Petunjuk dan rahmat bagi semesta alam, dan obat sekaligus penenang hati bagi orang yang mau membacanya. Apalagi orang-orang yang mau menghafalkan ayat-ayat Allah. Subhanallah sungguh mulia orang tersebut. 

Makanya dari sejak dini kita tanamkan diri kita atau anak-anak kita untuk bisa menghafal ayat-ayat Allah (Al-qur’an). Jangan berpikir kalau Al-quran itu sulit untuk dihafal. jika kita mau maka sangat mudah untuk menghafal quran. Berikut tips-tips untuk menghafal Al-quran dengan cepat  dan mudah.

Macam-Macam Air Dalam fiqh Islam (Air Suci Lagi Menyucikan)

Bersuci atau disebut juga dengan thaharah ialah bersuci dari pada hadas besar dan hadas kecil dengan cara mandi (apabila seseorang berhadas besar) dan berwudhuk (apabila seseorang berhadas kecil) atau bertayamum (apabila seseorang tidak mempunyai air untuk bersuci). 

Salah satu alat untuk bersuci adalah Air. Jadi sebelum seseorang bersuci maka harus memperhatikan terlebih dahulu  air apa yang yang dapat digunakan untuk bersuci . berikut penjelasan tentang macam-macam air dalam fiqh islam.

Hukum Memberi Dan Menjawab Salam Kepada Non Muslim

Salam artinya ucapan yang mengandung makna doa atau selamat, sejahtera dan keberkahan. Apabila seorang muslim berjumpa dengan muslim lain maka disunnahkan untuk memberi salam, dengan lafaz “ ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH “ (selamat sejahtera atas kamu).  Bagi yang menerima/mendengar  salam tersebut  maka wajib menyahut/membalas salamnya  dengan lafaz “ WA’ALAIKUM SALAM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH”  (Selamat sejahtera atas kamu juga). 

Nah yang jadi pertanyaannya adalah apakah boleh seorang muslim memberi salam dan menjawab salamnya orang kafir (non muslim)? Berikut penjelasannya:

Hukuman Bagi Pelaku Zina (Zina Muhsan Dan Ghairu Muhsan)

Zina yaitu melakukan hubungan seksual (bersetubuh) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri atau tanpa pernikahan yang sah. Seiring berkembangnya zaman, semakin  banyak terjadinya hubungan seksual diluar nikah, sehingga banyak anak-anak yang terbuang karena lahir tanpa seorang ayah.

Tata Cara Sholat Gerhana Lengkap (Gerhana Matahari Dan Bulan)

Gerhana merupakan salah satu fenomena alam dimana matahari dan bulan bertemu dalam satu arah. Allah SWT menampakkan gerhana kepada kita umat muslim sebagai sebuah tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana merupakan salah peringatan Allah bagi kita yang bahwa kiamat sudah dekat, maka dari itu disaat terjadinya gerhana disunnahkan bagi kita umat muslim untuk  melakukan sholat gerhana, supaya Allah melindungi kita dari bencana gerhana tersebut karena ditakutkan akan terjadinya kiamat.

Pengertian, Hukum dan Cara mengeluarkan Zakat Mal

Pengertian Zakat Mal

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke empat, baru dikatakan islam apabila kita memenuhi ke lima rukun islam tersebut termasuk zakat. Arti Zakat secara umum ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang islam dalam setahun sekali untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin dan lain-lain dengan qadar yang telah ditetapkan dalam islam. Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal (Harta) adalah zakat hasil perniagaan, yaitu Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, apabila mencapai nisab dengan haul 1 tahun. Kali ini kita bahas masalah zakat mal, Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 syarat, yaitu:

Ternyata Tidur Pagi Berbahaya Dalam Islam

Waktu pagi atau setelah subuh adalah waktu yang penuh dengan berkah, rahmat, dan waktu dimana terbukanya pintu rezeki bagi makhluk-makhluk Allah. karena pada waktu inilah malaikat turun untuk memberi rahmat dan mengantarkan rezki kepada kita hamba Allah.

5 Hukum Islam Yang Wajib Diketahui (Fardhu, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah)

Dalam islam ada lima dasar hukum fiqh yang wajib diketahui dan dipelajari oleh umat muslim yaitu wajib (fardhu), sunnah, haram, makruh dan mubah . apabila seorang muslim telah memahami kelima hukum tersebut maka ia dapat mengetahui  yang mana yang wajib, yang mana yang haram, yang mana yang sunat, yang mana yang makruh dan yang mana yang mubah.  Sehingga ia dapat memposisikan dan melakukan sesuatu berdasarkan hukum islam tersebut. Berikut penjelasan kelima hukum islam tersebut;

 Lima Hukum Islam Yang Wajib Diketahui Yaitu


1) Wajib (fardhu)


Wajib (fardhu) adalah berpahala apabila seseorang mengerjakannya dan berdausa apabila seseorang meninggalkannya.  Artinya perintah tersebut harus dikerjakan oleh  umat muslim. Seperti :  sholat lima  waktu, berpuasa dibulan ramadhan, memebayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi apabila seseorang tidak melakukan sholat, puasa , membayar zakat, maka hukumnya berdausa. Dan sebagai pembalasannya adalah neraka jahannam. Nauzubillah.


Fardhu ada 2 yaitu:


Pertama : fardhu ‘ain yaitu kewajiban yang diwajibkan atas tiap-tiap pribadi muslim, apabila tidak mengerjakan maka hukumnya berdausa. Seperti sholat lima waktu.


Kedua : fardhu kifayah yaitu kewajiban yang diwajibkan atas semua muslim yang boleh diwakilkan oleh  satu orang dalam satu penduduk . yang apabila dikerjakan oleh satu orang perwakilan kampung tersebut maka bebaslah hukum bagi orang yang tidak menerjakannya. Seperti sholat jenazah, apabila telah dilakukan oleh seseorang diantara kita maka bebaslah hukum kita yang tidak mengerjakannya. Tetapi apabila kita mengerjakannya maka pahala berlipat ganda Allah berikan.


2) Sunnah


Sunnah yaitu berpahala apabila seseorang mengerjakannya dan tiada berdosa apabila seseorang  meninggalkannya. Seperti : sholat  suunah  rawatib, sholat tarawih, sholat dhuha, puasa sunnah senin kamis, puasa arofah, puasa ‘asyura dan lain sebagainya. Jadi apabila kita mengerjakannya maka pahala sangat banyak Allah berikan, karena sunnah adalah perbuatan yang selalu dikerjakan oleh rasulullah SAW, dan sebagai ibadah tambahan buat kita umat muslim.


3) Haram 


Haram adalah berdosa apabila seseorang mengerjakannya dan berpahala apabila seseorang meninggalkannya. Seperti : mencuri, merampok, membunuh, meminum khamar, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Jadi apabila seseorang mengerjakan hal tersebut maka hukumnya haram atau berdosa. Dan sebagai pembalasannya adalah neraka. nauzubillah


4) Makruh


Makruh adalah tiada berdosa apabila seseorang mengerjakannya dan berpahala apabila seseorang meninggalkannya. Seperti  :  jangan makan kepiting terlalu banyak Karena hukumnya makruh,  jangan berbicara saat berwudhu’ dan lain sebagaimya.


5) Mubah 


Mubah yaitu tiada berpahala apabila seseorang mengerjakannya  dan tiada berdosa apabila seseorang meninggalkannya. Atau istilah lain “boleh-boleh saja (suka hati)” . seperti seseorang dalam memiih warna baju terserah, suka hati karena tidak ada larangan, begitu juga dalam memilih tas, dan lain-lain sebagainya.


Inilah kelima hukum islam tersebut, semoga kita dapat mengamalkannya dan dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan kita sehari-hari. Amiin yarobbal ‘alamiin…..

Sumber http://www.akidahislam.com

Rahasia Wajah Tampak Bercahaya Dan Awet Muda Dalam Islam

Pada umumnya, Setiap  manusia  pasti menginginkan wajahnya tampak berseri  dan bercahaya. Apalagi kaum wanita, kalau berbicara masalah kecantikan wanita lah nomor satu. Memang kecantikan sangat penting dan semua orang menginginkannya karena dengan kecantikan kita dapat menjadi lebih percaya diri.

Pengertian, Hukum Dan Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke empat, baru dikatakan islam apabila kita memenuhi ke lima rukun islam tersebut termasuk zakat. Arti Zakat secara umum ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang islam dalam setahun sekali untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin dan lain-lain dengan qadar yang telah ditetapkan dalam islam. Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Hikmah Dan Keutamaan Wudhu’ Dalam Islam (Bagi Kesehatan Dan Kecantikan)

Wudhu' merupakan upaya untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Seseorang yang berhadas kecil wajib menyucikannya dengan berwudhu’. biasanya orang hanya melakukan wudhu’ ketika hendak melaksanakan shalat dan membaca Al-Quran saja. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membiasakan diri  untuk selalu berwudhu’ disetiap melakukan aktivitas, dikala mau pergi, dikala mau tidur atau setiap hari karena banyak sekali hikmah yang didapatkan bagi orang yang kesehariannya selalu berwudhu’. Berikut hikmahnya.

Kriteria Memilih Calon Suami Yang Sholeh

Sebagai wanita  muslim pastinya ingin mendapatkan suami yang baik, soleh, pengertian dan penyayang. maka pertimbangan yang paling utama bagi kita dalam memilih imam dalam rumah tangga  adalah orang yang seiman dengan kita dan memiliki ilmu agama yang lebih dari kita. karena mereka adalah calon pemimpin rumah tangga kita kelak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: 

 “Dikahwini wanita itu karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya dan karena agamanya (imannya). maka nikahilah dengan wanita yang beragama niscaya engkau beruntung.” (HR.Bukhari, Muslim dan Abu Daud).


Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling utama dipilih ialah agamanya (imannya), karena dengan agama (imannya) seseorang bisa memperoleh harta, dengan iman seseorang dapat megharumkan keturunannya, dengan iman pula seseorang terlihat berseri diwajahnya. 

Perbedaan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas Beserta Contohnya

Dalam  islam ada empat sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama yaitu Al-qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Keempat sumber hukum inilah yang dapat dijadikan dalil oleh umat islam dalam menentukan suatu hukum atas  perkara sesuatu . Apabila kita ingin mengambil dasar hukum, maka harus sesuai urutannya dari Alqur’an, Sunnah, Ijma’dan Qiyas. 

Maksudnya apabila kita menemukan suatu hal, kita lihat dulu dalam Alqur’an kalau ada hukumnya maka dijalankan, apabila tidak menemukan hukumnya dalam Al-qu’ran maka dilihat dari Sunnah (hadis nabi), apabila tidak menemukan hukumnya dalam hadis maka kita lihat dari hasil ijtihad para ulama  yang disebut dengan Ijma’, dan bila tidak ditemukan juga hukum dari ijma’ para ulama tersebut, maka kita lakukan ijtihad sendiri (para ulama) yaitu dengan Qiyas (memperbandingkan keputusan-keputusan yang berdasarkan nash). Berikut penjelasan keempat sumber hukum tersebut.

Kiamat Sudah Dekat, Inilah Tanda-Tanda Kiamat Sugra Dan Kubra

rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. hari kiamat itu pasti akan datang, se namun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, bahkan malaikat dan nabi sekalipun. Tetapi kita hanya diberi tanda-tanda oleh Allah SWT jika hari kiamat akan datang. apalagi sekarang banyak kita lihat kejadian-kejaadian aneh yang terjadi, seperti tsunami, gempa bumi, longsor, meletusnya gunung dan lain-lain, itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat sugra. berikut kami urai penjelasannya.

15 Siksaan Yang Pedih Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat Fardhu

Sholat meupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sholat merupakan rukun islam yang ke 2. Perintah sholat Allah sebut dalam Al-qur’an surat Al-ankabut ayat 45 yang Artinya: “Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.”

Niat, Syarat Dan Tata Cara Sholat Jamak Dan Qasar (Jamak Taqdim Dan Takhir)

Sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat islam, baru seseoang dikatakan islam apabila mengerjakan sholat fardhu 5 waktu, karena sholat merupakan rukun islam yang ke 2. Dan dosa hukumnya bagi orang yang meninggalkan shalat,  dan tidak ada alasan orang untuk meninggalkannya.

5 Rukun Islam Lengkap Dengan Penjelasan Dan Dalilnya


Sebagai orang islam kita wajib mengetahui berapa perkara rukun islam, bagaimana yang dikatakan dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berikut kami uarai penjelasannya. Rukun islam ada 5 (lima perkara) yaitu:

Hukum Nikah Siri Dalam Pandangan Islam

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin banyak perubahan yang terjadi. Seperti halnya menikah, pastinya semua orang kepingin pernikahannya dilakukan dengan semewah-mewahnya, tetapi banyak juga yang menikah secara sembunyi-sembunyi yang disebut dengan nikah siri

Bagaimana Wanita Haid Mengetahui Bahwa Dirinya Sudah Suci?

Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim wanita setiap bulan. Orang yang haid berarti dia sudah berhadas besar dan haram untuk melakukan sholat, puasa, menyentuh quran. Masuk kemesjid dan sebagainya.

Panduan Lengkap Cara Bertayamum (Niat, Syarat, Dalil Dan Contohnya)


Sesungguhnya Allah tidak pernah memberatkan manusia, selalu ada kemudahan disaat kesulitan. Seperti halnya berwudu’. Syarat sahnya shalat adalah dengan berwuduh. Jika seseorang dalam keadaan sakit tidak bisa terkena air, ataupun saat kekeringan maka kita disuruh untuk bertayamum supaya sholat tetap dikerjakan walaupun dalam keadaan sakit/tidak ada air. 


Tayamum ialah bersuci dari hadats dengan mengusap muka (wajah) dan tangan menggunakan debu atau  tanah yang bersih lagi suci.


Syarat  Tayammum

Hukum Pinjam Uang di Bank


Assalamualaikum, Wr. Wb
Saya wali santri Abdul Latief, siswa MASS kelas X11, ingin tanya tentang hukum pinjam uang di bank umum. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum.
Sajuri, Padang Sumatera Barat

Waalaikumussalam, Wr.Wb
Pak Sajuri yang senantiasa dirahmati oleh Allah.

Hikmah Yang Luar Biasa Bagi Yang Mau Shalat Rawatib (Qabliyah dan Ba’diyah)

Pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang sholat sunah rawatib. Kita sebagai umat islam harus tahu tata cara dan apa saja yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan sholat sunah. Berikut akan kita paparkan secara detail dari mulai pengertian , tata cara beserta hadist yang sahih mengenai solat sunah rowatib. mari kita simak.

Sholat Sunnat Rawatib ialah sholat sunah yang mengiringi sholat fardhu. Sholat ini  dianjurkan dalam agama, karena  selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW.  Sholat ini berjumlah 2 rakaat yang berfungsi sebagai pelengkap dari shalat wajib. Apabila terdapat kekurangan dalam sholat wajib maka ditutupi oleh sholat rawatib. Makanya kita dianjurkan untuk sholat rawatib, karena belum tentu sholat fardhu kita itu benar dan sah, maka dari itu dengan shalat rawatib dapat menutup segala kekurangan sholat fardhu. Seperti kain sobek apabila dijahit maka akan  kembali utuh . 


Sholat rawatib terbagi 2 macam:

 1. Qabliyah  yaitu sholat sunnat yang dikerjakan sebelum sholat fardhu

2. Ba’diyah yaitu sholat sunnat yang dikerjakan sesudah  sholat fardhu

Jumlah rakaat Sholat Rawatib

Sholat rawatib berjumlah 10 rakaat:

 • 2 rakaat sebelum Zuhur, 
 • 2 rakaat sesudah Zuhur,  
 • 2 rakaat sesudah Maghrib,  
 • 2 rakaat sesudah Isnsya dan  
 • 2 rakaat sebelum Subuh.
Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat (sunat) 10 rakaat yaitu 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat sesudah Insya dan 2 rakaat sebelum Subuh. “(Hadis riwayat Ahmad dan Turmizi ).
  


Tata Cara Sholat Sunat Rawatib

 1. Cara sholat sunat rawatib sama seperti shalat biasa, sholat rawatib berjumlah berjumlah 2 rakaat. 
 2. rakaat pertama setelah takbiratul ihram, membaca alfatihah, lalu membaca surat ( Surat Alkafirun). 
 3. Pada rakaat kedua membaca fatihah, lalu membaca surat (Alikhlas) kemudian ruku', sujud, sama seperti biasa.
 4. kemudian memberi salam.
Niat Sholat Rawatib Qabliyah (Sebelum)

Aku Sholat Sunat Qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
 
 Niat Sholat Rawatib Ba'diyah (Sesudah)

Aku Sholat Sunat  Ba'diyah Zuhur 2 Rakaat karena Allah Ta'ala.

Hikmah  Sholat Rawatib


Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah SAW bersabda:

 “Sesiapa yang sentiasa (berterusan) mengerjakan  sholat (sunat) 12 rakaat, Allah akan membina rumah baginya di syurga ; yaitu   4 rakaat sebelum Zuhur  dan  2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat  selepas Isya, dan 2 rakaat sebelum Fajar.” (Hadis riwayat Turmizi.).


Dari Ummu Habibah Radhiyallahu ‘Anhu, Istri Rasulullah SAW dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang hamba yang muslim melakukan shalat sunnah yang bukan wajib, karena Allah, (sebanyak) dua belas rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah (istana) di surga.” (Kemudian) Ummu Habibah radhiyallahu ‘anha berkata, “Setelah aku mendengar hadits ini aku tidak pernah meninggalkan shalat-shalat tersebut.” (HR. Muslim)

Yang dimaksud dari 12 Raka'at tersebut ialah:  4 raka'at sebelum Zhuhur, 2 raka'at sesudah zuhur, 2 raka'at sesudah Maghrib, 2 raka'at sesudah Isya' dan 2 raka'at sebelum Fajar (sebelum subuh).

 
Saat Qabliyah zuhur ialah saat pintu langit sedang terbuka, Rasulullah SAW pernah shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat Dzuhur, kemudian beliau bersabda :

Saat ini pintu langit sedang dibuka, aku lebih suka agar amal salehku diangkat pada saat itu.” (HR.Tirmidzi).


Demikian pembahasan tentang pengertian, tata cara dan hikmah sholat sunat rawatib, maka marilah kita untuk selalu melakukan sholat sunat rawatib, mudah-mudahan Allah memberikan kita Istana disurga nanti. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin…….

jangan lupa share artikel ini kepada teman teman melalui sosial media agar kita selalu mendapatkan ahmat dari Allah SWT. 

Sumber http://www.akidahislam.com

Tata Cara Shalat Istikharah Yang Benar Lengkap Dengan Niat Dan Doa

Shalat Istikharah Ialah Shalat Sunat berjumlah dua Raka’at yang dilakukan oleh seorang muslim saat  sedang merasa bingung atau ragu-ragu dalam menentukan suatu hal atau memilih sesuatu hal, baik itu masalah perjodohan, pekerjaan ataupun masalah-masalah lain. Dengan tujuan untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT agar Allah memberi pilihan yang terbaik untuknya.

Hukum Shalat Istikharah

Hukum shalat istikharah adalah sunnat pada saat seorang muslim dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan keputusan untuk memilih. Hal ini Sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

Rasulullah SAW mengajarkan kami shalat istikharah dalam setiap perkara atau pada setiap urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW berkata, “Jika salah satu di antara kalian berniat dalam sebuah urusan, maka lakukanlah shalat 2 raka’at yang bukan shalat wajib, kemudian berdoalah…”. (H.R. Al-Bukhari)

Jawaban Dari Istikharah

Perlu kita ketahui bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan tanda-tanda jawaban dari shalat istikharah. Bahwa yang memilih adalah kita, bukan Allah memilihkan kita, tetapi kita berdoa  supaya Allah memberikan kekuatan kita dalam memilih.

Kamaluddin Zamlakani mengatakan bahwa habis shalat istikharah hendaknya seseorang mengambil keputusan yang sesuai dengan keyakinannya, baik itu sesuai dengan bisikan hatinya ataupun tidak, karena kebaikan terdapat pada apa yang ia yakini, bukan dari apa yang cocok di hatinya. Sebaiknya Setelah ada keyakinan dihati, kita harus  memilih dengan analisa dan  pertimbangannya yang matang, yang diikuti dengan sikap tawakkal kepada Allah, bahwa itu mudah-mudahan pilihan yang tepat dan mudah-mudahan Allah akan memudahkan semuanya.

  

Waktu Shalat Istikharah

Pada umumnya Shalat istikharah dilakukan  pada sepertiga malam, namun pada dasarnya shalat istikharah dapat juga dilaksanakan pada waktu kapanpun jika pelaksanaan shalat istikharah sudah dihadapkan dengan urusan,  Tapi Sangat baik dilakukan sesudah lewat tengah malam disaat yang sunyi, supaya hati kita lebih khusyuk dalam mengemukakan permohonan kepada Allah. Cara Melakukan Shalat Istikharah

1. Niat Solat Istikharah :
2. Pada  Rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah kemudian membaca surat al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah al-Kafirun.

3. Pada rakaat kedua setelah al-Fatihah membaca surat al-Ikhlas. Kemudian ruku’, sujud sama seperti shalat biasa.
4. Kemudian  salam dan membaca doa shalat istikharah.

  DOA SELESAI SHOLAT ISTIQARAH:


Artinya:
“Ya Allah hamba memohon agar Engkau memilihkan mana yang baik menurut Engkau Ya Allah. Dan hamba memohon Engkau memberikan kepastian dengan ketentuan-Mu dan hamba memohon kemurahan Engkau yang Besar lagi Agung karena sesungguhnya Engkaulah yang Berkuasa sedang hamba tidak tahu dan Engkaulah yang amat mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui, bahwa persoalan ini (Sebutkan masalahnya)........baik bagi hamba, dan baik pula akibatnya bagi hamba, maka berilah perkara ini kepada hamba, dan mudahkanlah ia bagi hamba, kemudian berikanlah keberkahan bagi hamba, dan penghidupan hamba, dan jika tidak baik akibatnya bagi hamba, maka jauhkanlah ini dari hamba dan jauhkanlah hamba dari padanya. Dan berilah hamba orang yang rela atas anugrah-Mu.”


 Apakah jawaban/hasil istikharah ada dalam mimpi?

Banyak sekali orang yang menganggap bahwa jawaban istikharah akan Allah nampakkan dalam mimpi. Ini adalah anggapan yang sama sekali tidak ada dalil. Karena tidak ada kaitan antara istikharah dengan mimpi. Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizhahullah mengatakan:

Mimpi itu tidak bisa dijadikan acuan hukum fiqih. Karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk mempermainkan perannya, sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Mimpi ada 3 macam: dari Allah, dari setan, dan bisikan hati.”
Beliau juga menjelaskan bahwa mimpi tidak bisa menetapkans uatu  hukum, namun hanya sebatas diketahui saja. Dan tidak pula ada hubungan dengan sholat istikharah. Oleh Karena itu, tidak disyaratkan  bahwa setiap istikharah harus diikuti dengan mimpi. Hanya saja, jikalau ada orang yang  sholat istikharah kemudian ia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda yang baik baginya . Tetapi hasil istiqarah adalah dengan ketetapan hati kepada Allah.


Demikian Semoga bermanfaat…Sumber http://www.akidahislam.com

Tata Cara Pelaksanaan Sholat Jenazah Praktis Dan Lengkap

Pengertian Sholat Jenazah

Shalat Jenazah adalah Shalat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir yang dikerjakan pada saat  seorang muslim meninggal dunia karena setiap orang muslim yg meninggal dunia perlu dimandikan dan di Shalati terlebih dahulu sebelum jasadnya dimakamkan. 

Hukum Shalat Jenazah  adalah Fardu Kifayah atau kewajiban yg ditunjukan kepada orang banyak (muslim) tetapi bila sebagian sudah melaksanakan Shalat maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya.

Keutamaan Shalat Jenazah bagi mereka yang melakukannya adalah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak seperti Sabda Nabi Muhammad SAW yg berbunyi:

”’ Barang siapa yg mengiringi Jenazah dan turut menshalatkannya maka dia akan memperoleh pahala sebesar 1 (satu) Qirath dan siapa yg mengiringinya sampai selesai pemakamannya maka dia akan mendapatkan 2 (dua) Qirath (HR. Muttafaq’ alaih) ”’.

Yang dimaksud dengan qirath adalah gunung yg sangat besar. Oleh sebab itu mulai sekarang ada baiknya jika anda rajin – rajinlah ikut Sholat Jenazah dan mengantar jenazah ke pemakaman jika ada seorang muslim yg meninggal dunia.


 Rukun Shalat Jenazah  terdiri dari 8 rukun dan Hukum menjalankannya adalah "Fardhu Kifayah" artinya jika tidak ada yang menjalankan, semua akan berdosa. Shalat ini tidak memakai ruku’, sujud, i’tidal dan tahiyyat, hanya dengan 4 takbir dan 2 salam, yang dilakukan dalam keadaan berdiri saja. 
  
Syarat Menyelenggarakan Sholat Mayit  

 Dalam melaksanakan sholat jenazah terdapat juga syarat penyelenggaraannya. adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan salat jenazah adalah :
 • Orang yang melakukan sholat jenazah harus memenuhi syarat sah salat pada umumnya. Misalnya yaitu menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat dll.
 • Jenazah yang akan dishlati harus sudah dimandikan serta dikafani
 • Jenazah diletakkan disebelah mereka yang akan menyolati, kecuali jika dilaksanakan di atas kubur atau salat ghaib.

kewajiban terhadap mayit
 1. Memandikan
 2. Mengkafani
 3. Menshalati
 4. Mengubur

Tata cara shalat jenazah dan Doa Shalat Jenazah

1. Lafazh Niat Shalat Jenazah :

Artinya:

"Aku niat shalat atas jenazah ini, fardhu kifayah sebagai makmum/imam lillaahi ta’aalaa.." (kalau perempuan dipakai "hazihi")

2. Setelah Takbir pertama membaca: Surat "Al Fatihah."


3. Setelah Takbir kedua membaca : Shalawat kepada Nabi SAW

4. Setelah Takbir ketiga membaca : doa untuk mayit 

"Ya Allah! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.”

" kalau untuk mayit perempuan dipakai "HA" (HU diganti dengan HA)

5. Setelah takbir keempat membaca: doa untuk mayit


"kalau untuk mayit perempuan dipakai "HA".

6. kemudian memberi "Salam" kekanan dan kekiri

ingat:


 • Doa diatas adalah doa untuk jenazah laki laki satu, jika jenazahnya ada du orang laki laki atau perempuan, maka HU diganti dengan HUMA.
 • Sedangkan untuk perempuan satu orang, diganti dengan HA.
 • Jika jenazahnya berjumlah banyak dan berkelamin pria maka diganti HUM.
 • Jika banyak mayit wanita maka diganti dengan HUNNA.
 • Untuk campuran laki laki maupun perempuan yang digabung sehingga jumlahnya banyak maka , bisa pakai HUM. Demikian semoga bermanfaat, sholatlah anda sebelum disholatkan oleh orang lain!

  Sumber http://www.akidahislam.com

Nabi Adam, dan misteri telapak kaki 200 juta tahun yang lalu ?


Di dekat kota Mpaluzi (Afrika Selatan) dihebohkan dengan penemuan telapak kaki manusia, yang berukuran panjang sekitar 4 feet (121,92 cm).
Kehebohan itu, semakin berlajut setelah mengetahui umur dari telapak kakitersebut, yang diperkirakan telah berusia sekitar 200 juta tahun yang lalu.
Era Mesozoikum
Berdasarkan ilmu geologi, masa 200 juta tahun yang lalu disebut era Mesozoikum (65 juta – 251 juta tahun yang lalu).
Era Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi. Benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain menjadi seperti keadaannya saat ini.
Pergeseran ini menimbulkan spesiasi dan berbagai perkembangan evolusi penting lainnya. Iklim hangat yang terjadi sepanjang periode juga memegang peranan penting bagi evolusi dan diversifikasi spesies hewan baru. Pada akhir zaman ini, dasar-dasar kehidupan modern terbentuk. Pada akhir era Mesozoikum, bumi mulai dihuni makhluk-makhluk mamalia.
Jejak kaki Nabi Adam ?
Muncul berbagai spekulasi atas penemuan jejak kaki di Afrika Selatan ini. Mungkinkah jejak tersebut adalah jejak Nabi Adam, yang disebut-sebut di dalam Al Qur’an sebagai manusia pertama.
Untuk menjawab itu, kita bisa memulai dengan mengetahui berapa sesungguhnya tinggi manusia, yang jejaknya di temukan di Afrika Selatan itu.
Berdasarkan penelitian, ukuran telapak kaki manusia, secara normaladalah 15% dari ukuran tingginya. Dengan berdasarkan penelitian ini, bisa kita ambil kesimpulan, tinggi manusia 200 juta tahun tersebut sekitar 812,8 cm atau 8,128 m.
Hasil ini memberi bukti, jejak kaki ini bukanlah jejak kaki manusia generasi Nabi Adam. Hal ini dikarenakan berdasarkan hadits, tinggi Nabi Adam lebih dari 8 meter.
Nabi Adam memiliki tinggi 60 Hasta” (Hadits Bukhari Vol.IVNo.543)… Dimana 60 Hasta = 90 Kaki = 30 Meter.
tinggi adam2
Misteri Jejak Kaki
Misteri jejak kaki di Afrika Selatan ini, bisa memunculkan beberapa kemungkinan :
1. Jejak kaki tersebut, adalah jejak kaki Bangsa Nisnas, yang merupakan makhluk berakal sebelum era Nabi Adam di Bumi. Keberadaan makhluk ini dikarenakan bumi sendiri, masih belum siap ditinggali manusia.
2. Jejak kaki tersebut, adalah jejak kaki bani Adam. Muncul pertanyaan, bagaimana tinggi generasi Nabi Adam yang 30 meter, ketika di bumi berubah menjadi 8 meter ?
Yang mendukung teori ini, akan ber-dalil bahwa Tinggi Adam 30 meter itu, adalah ukuran tubuhnya ketika di Jannah. Sementara ketika diturunkan di bumi, struktur tubuhnya beradabtasi dengan keadaan asmosfir dan gravitasi bumi.
Dan ketika Bani Adam, hidup di Surga, maka tubuh manusia akan dimodifikasi ke bentuk awalnya, yaitu setinggi 60 hasta.
Sebagaimana hadits :
إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ … وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ
“Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama, kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang ludah, tidak beringus….istri-istri mereka adalah para bidadari, mereka semua dalam satu perangai, rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka Nabi Adam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit” (HR Al-Bukhari 3327)
3. Bagi yang meyakini, bumi lebih dari satu akan berpendapat, jejak kaki itu adalah Bani Adam, yaitu merupakan keturunan dari Adam yang berada di bumi yang lain.
Dan jarak antara Bani Adam itu, dengan Nabi Adam, sangat lama mungkin mencapai miliaran tahun. Jadi wajar jika kemudian, manusia yang menjadi penghuni bumi yang ada di tata surya kita ini, memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi.
Adapun dalil, yang mereka gunakan adalah pendapat dari Ibnu Abbas ra.
Di riwayatkan oleh Al Hakim di Mustadrok (3781) dan darinya Al Baihaqi di Asma was Shifat (831)
أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي ، ثنا عبيد بن غنام النخعي ، أنبأ علي بن حكيم ، ثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال : ﴿ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ﴾ قال : « سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ، ونوح كنوح ، وإبراهيم كإبراهيم ، وعيسى كعيسى » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Ya’qub Atsaqofi, bercerita kepada kami ‘Ubaid bin Ghonaam An Nakho’i menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hakiim, bercerita kepada kami Syariik, dari ‘Atho bin Saaib, dari Abi Dhuha, dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata:
﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾
﴾Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.) beliau berkata: tujuh buah bumi, pada setiap bumi nabi seperti nabi kalian, dan Adam seperti Adam, Nuh seperti Nuh, Ibrohiim seperti Ibrohiim, ‘Isa seperti ‘Isa.
4. Ada juga pendapat yang mempercayai jejak kaki tersebut hanyalah rekayasa belaka, atau paling banter hanya jejak hewan purbakala yang mirip dengan telapak kaki manusia.
Kelompok ini lebih percaya kepada hasil penelitian ahli purbakala yang meng-indikasikan kemunculan manusia modern, terjadi pada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Selain itu, pendapat para ahli purbakala ini, juga didukung dari hasil penyelusuran DNA, yang menyimpulkan ibu dari seluruh manusia yang ada sekarang, berasal dari masa sekitar 145.000 tahun yang silam.
Dalam masalah manusia raksasa, mereka meyakini hanyalah bentuk dari pengecualian belaka, dan menurut mereka dari masa 200.000 tahun yang silam, sampai sekarang, tinggi manusia tidaklah berubah secara signifikan, sebagaimana temuan ahli purbakala.
Berkenaan dengan hadits Rasulullah, tentang Nabi Adam yang memiliki tinggi 30 meter, menurut mereka adalah bentuk tubuh manusia nanti apabila di surga, jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia di dunia fana.
WaLlahu a’lamu bishshawab
sumber : kanzunqalam.com
loading...